Väärtused

Inimkesksus

TUNNUSTAMINE JA LUGUPIDAMINE

 • Näeme ja hindame igaüht
 • Usaldame kolleege ja koostööpartnereid
 • Kuulame ja kuuleme üksteist
 • Toetame üksteist
Usaldusväärsus

VASTUTUS JA KOMPETENTSUS

 • Täidame oma kohustusi
 • Vastutame oma tegevuse eest
 • Vastame ootustele
Efektiivsus

MINIMAALSETE KULUDEGA MAKSIMAALNE TULEMUS

 • Kavandame oma tööd
 • Kasutame meile usaldatud ressursse säästlikult
 • Tõhustame protsesse
Areng

KASV JA ARENG

 • Arendame oma töötajaid
 • Oleme avatud parimate lahenduste leidmisele
 • Täiustame tehnoloogiaid
 • Võime muuta tulevikku
 • Hoolime keskkonnast